Valjasta tunteet voimavaraksesi-illat

Haluatko kehittää kykyäsi tiedostaa, säädellä ja hyödyntää tunteittesi viisautta ja voimaa elämässäsi?
Tunteet kuuluvat elämään. Ne rikastuttavat arkeamme, ja ajoittain myös kuormittavat mieltämme ja kehoamme. Tunteiden tunnistaminen, kannattelu ja viisas säätely auttaa tulemaan toimeen itsensä, toisten ja ympäröivän maailman kanssa.

Saat illoista helposti omaksuttavia välineitä arkeesi tunteiden kanssa navigointiin. Opit miten säädellä viisaasti hankalia tunteita, sekä miten vaalia ja vahvistaa myönteisiä tunnekokemuksia. Menetelmänä käytämme kokemuksellisia, mindfulness-pohjaisia, eli hyväksyvän tietoisen läsnäolon harjoitteita.

1 Läsnä oleva kohtaaminen ja vireystilasäätely

Ihmisellä on syvä tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi sellaisena kuin hän on. Sekä hyväksyntä että muutos elämässä tapahtuvat tästä syvästä tarpeesta ja sen riittävästä täyttymisestä käsin. Vireystilasäätelymme vaikuttaa oleellisesti kykyymme kohdata ja olla läsnä sekä itsellemme että toisille.

Illassa

  • - tutustumme siihen, miten vireystilasäätelymme vaikuttaa kykyymme kohdata ja olla läsnä
  • - teemme monipuolisia hyväksyvän, tietoisen läsnäolon harjoitteita, jotka vahvistavat kykyämme kohdata itsemme ja toiset läsnäolon tilasta käsin.

Ajankohta: Ma 8.3. klo 17.30-19.30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Vuorenmaanrinne 33, 60220 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen: Sivun lopussa olevalla lomakkeella.

2. Tunteet viestintuojina

Tunteet tuovat meille tärkeitä viestejä. Esimerkiksi pelko voi kertoa uhasta, kateus täyttymättömistä toiveista, myötätunto sen ymmärtämisestä, mitä toinen mahdollisesti elää läpi, ilo elämän hauskuudesta, kepeydestä ja kauneudesta. Että voimme kuunnella tunneviestejämme, meidän on ensin osattava tunnistaa ja nimetä ne, kannatella ja lopulta tietää miten toimia tunteen kanssa viisaasti. Tai joskus olla tekemättä mitään. Jotta voimme vapautua hankaliin tunteisiin liittyvästä loputtomasti pyörivästä ajattelusta, eli vatvomisesta, tarvitsemme keinoja jäsentää ajatuksiamme. Joskus on myös tärkeää päästää irti ajattelusta, joka ei tuota enää mitään uutta.

Illassa

  • - tutustumme tunteisiin viestin tuojina
  • - opettelemme tunteiden tunnistamista, nimeämistä ja kannattelua
  • - harjoittelemme mindbody bridging -menetelmän avulla tunteiden ja ajatusten jäsentämistä, ja tarvittaessa irti päästämistä

Ajankohta: Ma 27.3. klo 17.30-19.30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Vuorenmaanrinne 33, 60220 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen: Sivun lopussa olevalla lomakkeella.

3. Viha käyttövoimatunteena

Viha voidaan nähdä paitsi tuhovoimaisena, myös tärkeänä käyttövoimatunteena. Se auttaa meitä tarpeen tullen tunnistamaan ja piirtämään omat rajamme. Vihan kanssa on tärkeää, että omistajuus ja säätely omista tunteista säilyy itsellämme. Silloin emme kaada vihaa toisten niskaan itseämme tai muita vahingoittavalla tavalla.

Elvin Semrad on osuvasti todennut: ”Ensin tarvitaan tunteiden tiedostamista, sitten niitä täytyy sietää ja kannatella, ja sitten lopulta päättää mitä niille tehdä”.

Illassa

  • - tutustutaan turvallisesti vihan tunteeseen
  • - viha käyttövoimatunteena omien rajojen tunnistamisessa
  • - vihan viisas ilmaiseminen ja säätely

Ajankohta:To 27.4. klo 17.30-19.30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Vuorenmaanrinne 33, 60220 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen: Sivun lopussa olevalla lomakkeella.

4. Itsemyötätunto ja sisäinen puhe

Itsemyötätunto on kykyä kohdata ja kohdella itseään hyväntahtoisesti ja ystävällisesti, myös silloin, kun on vaikeaa. Sisäinen puhe liittyy keskeisesti ajatuksiimme ja tunnekokemuksiimme, ja se ohjaa jopa havaintojamme itsestämme, toisista ja ympäröivästä maailmasta.

Illassa

  • - tutustumme itsestä huolta pitämiseen, itsemyötätuntoon ja kannattelevaan sisäiseen puheeseen
  • - teemme kokemuksellisia itsemyötätunto- ja sisäinen puhe -harjoitteita

Ajankohta:To 25.5. klo 17.30-19.30
Paikka: Etelä-Pohjanmaan Steiner-koulu, Vuorenmaanrinne 33, 60220 Seinäjoki.
Ilmoittautuminen: Sivun lopussa olevalla lomakkeella.

Valjasta tunteet voimavaraksesi -tunnetyöpajoissa lisäät ymmärrystä tunteiden voimasta, ja saat helposti toteutettavia keinoja tunteiden viisaaseen kohtaamiseen ja säätelyyn. Jokaisesta työpajasta saat materiaalit ja vinkit mukaan käyttöön arkeesi.

Palaute syksyn -22 Valjasta tunteet voimavaraksi osallistujalta:

”Työpajat olivat hyvin toimivasti rakenneltuja ja jäsenneltyjä
 kokonaisuuksia. Lempeän ohjauksen sekä pienryhmän turvallisessa
 ilmapiirissä oli mielenkiintoista ja avaavaa kääntyä sisäänpäin oman
 tunnemaailman äärelle, kohtaamaan myös omia varjojaan ja kipukohtiaan.
 Jokaisen työpajan aihealueeseen liittynyt alustus ja monipuoliset
 kokemukselliset harjoitteet tukivat "sukellusta" kuhunkin aiheeseen.
 Kotiin vietäviä eväitäkin jäi jokaisesta tapaamisesta mukaan. 
Materiaaleihin palaamalla voi palauttaa itsensä läpikäytyjen aiheiden
äärelle”.

Meillä kaikilla on mieli ja tunteet -tunnetyöpajojen teemojen äärelle pysähtymisestä hyötyy ihan jokainen!

Ohjaajana mindfulness MBSR ® -ohjaaja, työterveyspsykologi Maria Mäkelä.

Hinta:
37 € (sis. alv. 24 %) / työpaja. Voit osallistua yksittäisiin, tai kaikkiin tarjolla oleviin 4 työpajaan. Early bird -etu 32 € (sis. alv. 24 %) / työpaja. Etu voimassa 14.2. saakka.
Ilmoittautuminen:
Sivun lopussa olevalla lomakkeella.

Tarvitset mukaasi makuualustan. Mukaan mahtuu max. 20 osallistujaa. Täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.
Peruutus vähintään 3 vuorokautta ennen tapahtumaa veloituksetta. 2 vrk tai lähempänä peruutettu osallistuminen lääkärintodistuksella veloituksetta.

Sydämellisesti tervetuloa!

MariaIlmoittaudun