Minusta

Olen loputtoman kiinnostunut ja utelias elämästä kokonaisuudessaan, ihmisistä ja ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta. Tämän vuoksi olen psykologi. Työssäni minua syvästi sykähdyttää ihmisten kohtaaminen ja elämän ilojen ja surujen äärelle asettuminen yhdessä ihmettelemään, tutkimaan ja jäsentämään, sekä aktiivisesti etsimään selviytymisen ja eteenpäin menemisen avaimia. Olen kiitollinen luottamuksesta saada tehdä tätä työtä, ja asettua elämän tärkeiden, syvien asioiden äärelle yhdessä asiakkaideni kanssa.

Olen nähnyt, kuullut ja kokenut elämässä monenlaista. Minulle voi puhua ihan mistä vain. Työni tärkein kulmakivi on luottamuksellisuus, johon myös psykologien ammattieettiset ohjeet vahvasti nojaavat. Vahvuuksiani ovat läsnä oleva kohtaaminen, kuuntelu- ja jäsennyskykyni sekä eläytymiskykyni. Minulla on myös taito nähdä jokaisessa ihmisessä ja hankalassakin tilanteessa voimavaroja ja vahvuuksia, ja taito auttaa hyödyntämään jokaisen vahvuuksia selviytymisessä eteenpäin.

Jatkuvan kouluttautumisen ja myös itseopiskelun myötä työskentelyni pohjana on vahva teoreettinen ja tieteellinen ymmärrys. Annan kaiken elämän varrella oppimani ammatillisen osaamisen ja kokemukseni asiakkaiden käyttöön ja heidän hyväkseen. Rinnalla kulkien ja yhteistyössä asiakkaan kanssa syntyvät työskentelyn tavoitteet ja ratkaisunavaimet.

Olen työskennellyt 6 vuotta työterveyshuollossa yksilöiden ja yritysten parissa. Tätä ennen työskentelin kansanopistossa psykologian opettajana ja opintopsykologina. Työurani aloitin perheneuvolassa.