Psykologivastaanotto

Yksilövastaanotolleni voi hakeutua monenlaisten asioiden ääreltä. Erityisosaamistani ovat:

 • - ahdistuneisuudessa ja paniikkioireilussa auttaminen
 • - mielialan tukeminen
 • - surussa tukeminen
 • - elämänkriisit
 • - traumaattiset kokemukset
 • - kuormittuneisuus ja uupumus
 • - palautumisen ja voimavarojen vahvistaminen
 • - läsnäolon ja elämän ilon vahvistaminen
 • - vanhemmuuden kysymykset
 • - muutokset ja oman suunnan etsiminen
 • - omien arvojen mukaisen elämän tunnistaminen ja vaaliminen

Yksilöpsykologivastaanotolla voidaan käyttää harkinnan mukaan erilaisia menetelmiä kuormittavien, jopa traumaattisten kokemusten työstämisessä, kuten See far ja EMDR.

See far- menetelmä on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva menetelmä. Assosiatiivisten kuvakorttien avulla tutkitaan ja jäsennellään hankalia muistoja tai traumakokemuksia turvan tunteesta käsin. Työskentelyssä autetaan mieltä ja kehoa kohtaamaan näitä muistoja tavalla, joka auttaa niiden uudelleen jäsentymistä siedettävämpään muotoon. Myönteisen ja huojentavan muutoksen voi huomata omissa kokemuksissaan ja reagointitavoissaan. Työskentelykäyntien pituudet vaihtelevat 60 – 90 min työstettävän ongelman luonteesta riippuen. Työskentelysarjan tavanomainen pituus 2-10 käyntiä ongelman luonteesta riippuen.

EMDR-menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmällä autetaan turvallisesti uudelleen altistamisen keinoin kohtaamaan ja prosessoimaan kuormittava, järkyttävä tai tuskallinen kokemus ja muisto paremmin siedettäväksi. EMDR:n käyttö voikin merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää koettua stressiä menneisyyden tapahtumista. Työskentelyn myötä asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisemmin ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.

EMDR:n käyttö edellyttää aina huolellisen alkuarvioinnin menetelmän soveltuvuudesta ja riittävän vakauttavan työskentelyn ennen varsinaisen EMDR-työskentelyn aloittamista. Arviointikäynnille ja vakauttavan työskentelyn alulle panolle varataan 90 min. vastaanottoaika 1. käynniksi. Arviointikäynnillä annetaan arvio EMDR-menetelmän soveltuvuudesta sekä työskentelysarjan pituudesta (tavallisesti 1-10 käyntiä). Jatkokäyntien pituudet vaihtelevat 60 – 90 min työstettävän ongelman luonteesta riippuen.

EMDR-menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmällä autetaan turvallisesti uudelleen altistamisen keinoin kohtaamaan ja prosessoimaan kuormittava, järkyttävä tai tuskallinen kokemus ja muisto paremmin siedettäväksi. EMDR:n käyttö voikin merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää koettua stressiä menneisyyden tapahtumista. Työskentelyn myötä asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisemmin ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.

EMDR:n käyttö edellyttää aina huolellisen alkuarvioinnin menetelmän soveltuvuudesta ja riittävän vakauttavan työskentelyn ennen varsinaisen EMDR-työskentelyn aloittamista. Arviointikäynnille ja vakauttavan työskentelyn alulle panolle varataan 90 min. vastaanottoaika 1. käynniksi. Arviointikäynnillä annetaan arvio EMDR-menetelmän soveltuvuudesta sekä työskentelysarjan pituudesta (tavallisesti 1-10 käyntiä). Jatkokäyntien pituudet vaihtelevat 60 – 90 min työstettävän ongelman luonteesta riippuen.Yksilövastaanotolleni voi hakeutua monenlaisten asioiden ääreltä. Erityisosaamistani ovat:

 • ahdistuneisuudessa ja paniikkioireilussa auttaminen
 • mielialan tukeminen
 • surussa tukeminen
 • elämänkriisit
 • traumaattiset kokemukset
 • kuormittuneisuus ja uupumus
 • palautumisen ja voimavarojen vahvistaminen
 • läsnäolon ja elämän ilon vahvistaminen
 • vanhemmuuden kysymykset
 • muutokset ja oman suunnan etsiminen
 • omien arvojen mukaisen elämän tunnistaminen ja vaaliminen

Yksilöpsykologivastaanotolla voidaan käyttää harkinnan mukaan erilaisia menetelmiä kuormittavien, jopa traumaattisten kokemusten työstämisessä, kuten See far ja EMDR.

See far- menetelmä on israelilaisten (Lahad & Doron) kehittämä, kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan pohjautuva menetelmä. Assosiatiivisten kuvakorttien avulla tutkitaan ja jäsennellään hankalia muistoja tai traumakokemuksia turvan tunteesta käsin. Työskentelyssä autetaan mieltä ja kehoa kohtaamaan näitä muistoja tavalla, joka auttaa niiden uudelleen jäsentymistä siedettävämpään muotoon. Myönteisen ja huojentavan muutoksen voi huomata omissa kokemuksissaan ja reagointitavoissaan. Työskentelykäyntien pituudet vaihtelevat 60 – 90 min työstettävän ongelman luonteesta riippuen. Työskentelysarjan tavanomainen pituus 2-10 käyntiä ongelman luonteesta riippuen.

EMDR-menetelmä antaa mahdollisuuden vaikeiden kokemusten ja nykyisyyttä häiritsevien muistojen työstämiseen. EMDR on lyhennys englanninkielisistä sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Menetelmällä autetaan turvallisesti uudelleen altistamisen keinoin kohtaamaan ja prosessoimaan kuormittava, järkyttävä tai tuskallinen kokemus ja muisto paremmin siedettäväksi. EMDR:n käyttö voikin merkittävästi nopeuttaa traumaattisesta tapahtumasta toipumista ja vähentää koettua stressiä menneisyyden tapahtumista. Työskentelyn myötä asiakkaalle tulee realistisempi näkemys menneisyyden tapahtumasta, ja hän voi levollisemmin ajatella tapahtunutta yhtenä osana elämänhistoriaansa.

EMDR:n käyttö edellyttää aina huolellisen alkuarvioinnin menetelmän soveltuvuudesta ja riittävän vakauttavan työskentelyn ennen varsinaisen EMDR-työskentelyn aloittamista. Arviointikäynnille ja vakauttavan työskentelyn alulle panolle varataan 90 min. vastaanottoaika 1. käynniksi. Arviointikäynnillä annetaan arvio EMDR-menetelmän soveltuvuudesta sekä työskentelysarjan pituudesta (tavallisesti 1-10 käyntiä). Jatkokäyntien pituudet vaihtelevat 60 – 90 min työstettävän ongelman luonteesta riippuen.