Tietosuoja GDPR (EU 2016/679)


REKISTERIN PITÄJÄ

Mielenankkuri -psykologi- ja mindfulness-palvelut
Y-tunnus 23234280
Mattilankallio 8
Seinäjoki
Sähköposti: maria.makela@mielenankkuri.fi

YKSITYISYYDEN SUOJASI ON TÄRKEÄÄ

Kun käytät Mielenankkurin palveluja, luovutat joitakin tietojasi tämän rekisterin pitäjän käyttöön. Tämän tietosuojakäytännön tarkoituksena on auttaa sinua ymmärtämään mitä tietoja kerään ja käytän ja miksi, sekä miten niitä käytetään mahdollistamaan parhaan mahdollisen palvelun.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Mielenankkuri -psykologi- ja mindfulness-palvelut tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 2016/679) mukaisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Mindfulness-ryhmiin osallistujista, Mielenankkurin palveluista kiinnostuneita ja erilaisista koulutusasiakkaista tallennetaan kulloisenkin tilanteen tai sopimuksen sisältämät tiedot, kuten nimi ja yhteystiedot.

HENKILÖTIETOJEN TIETOLÄHTEET, KÄSITTELYN TARKOITUS JA SUOJAUS

Mielenankkuri saa käsittelemänsä henkilötiedot kurssille ilmoittautumisen, kursseista tiedustelun tai kurssille osallistumisen myötä.
Rekisteriin tallennettavat tiedot:
- nimi ja yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero, osoite)
Tallennettuja tietoja säilytetään ulkoisella kovalevyllä, salasanan takana.
Työterveysasiakkaita otan vastaan Suomen Terveystalolla, joka huolehtii henkilötietojen suojaamisesta. Terveystalon tietosuoja-asetuksen löydät tästä https://www.terveystalo.com/fi/Asiakkaana/Tietosuo...
Kunnioitan yksityisyyden suojaa ja noudatamme meihin sovellettavia lakeja emmekä käsittele asiakkaidemme tai heidän asiakkaidensa henkilötietoja ilman tietosuojalainsäädännön mukaista oikeusperustetta. Käsittelen vain niitä henkilötietoja, joita tarvitsen palveluiden tarjoamiseen. Henkilötietoja ei käsittele kukaan muu kuin rekisterinpitäjä.

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUS KOLMANNELLE OSAPUOLELLE

En myy, vaihda tai muutoin siirrä henkilötietoja ulkopuolisille osapuolille.
Tietojen jakaminen voi tulla kyseeseen ainoastaan jos tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojen rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN JA KÄYTTÄJÄN OIKEUS HENKILÖTIETOIHINSA

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja niitä säilytetään niin kauan kuin käyttäjä on Mielenankkurin palveluiden käyttäjänä ja sähköpostilistalla. Käyttäjällä on oikeus pyytää poistamista sähköpostilistalta lähettämällä sähköpostilla pyynnön asiasta. Tämän jälkeen henkilön kaikki tiedot poistetaan rekisteristä.
Käyttäjällä on oikeus pyytää henkilörekisteri tietojaan myös meiltä. Tämä tapahtuu osoittamalla pyyntö sähköpostitse. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli rekisteröity haluaa vaatia tietoihinsa oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (1 kk).

MUUTOKSET TIETOTURVAKÄYTÄNTÖÖN

Mielenankkuri voi tehdä muutoksia tähän tietoturvakäytäntöön ja siihen liittyviin tietoihin. Ilmoitamme tästä aina palveluidemme käyttäjille.

SUOSTUMUS

Käyttämällä Mielenankkurin palveluja käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojakäytännön.