Mindfulness

Mindfulness työssä – levollisuutta, selkeyttä ja palautumista

Ryhmille, tiimeille ja työyhteisöille, jotka haluavat kehittää stressinhallintaa, palautumista, työssä jaksamista sekä tunne- ja vuorovaikutustaitoja mindfulnessin eli hyväksyvän, tietoisen läsnäolon keinoin.

Teemat ja työskentelymenetelmät:

  • Suositeltu kesto 4-8 x 1-2 h.
  • Voidaan toteuttaa lähi- tai etäkurssina.
  • Sisältö räätälöidään tilaajan tarpeista ja toiveista käsin. Teemoina voivat olla esim. palautuminen, keskittymiskyvyn vaaliminen, tunteet työssä, tunteiden tarttuminen ja tunnesäätely, omien ajatusten johtaminen sekä vahvuuksien valjastaminen työssä.
  • Kurssi koostuu miniluennoista ja kokemuksellisista, mindfulness-pohjaisista harjoitteista.
  • Kurssi tarjoaa työhön sopivia, helposti toteutettavia harjoitteita, jotka auttavat juurruttamaan ja ottamaan mindfulness-taitoja käyttöön arjessa.

Kysy myös muista ryhmille ja työyhteisöille räätälöitävistä mindfulness-palveluista.

Olen mindfulness-tunnetaitovalmentaja ja mindfulness-ohjaaja CFM®

Keskustellaan, kartoitetaan työyhteisönne tarpeet ja räätälöidään juuri teille sopiva palvelukokonaisuus!