Asiakaspalautteet

"Työpajat olivat hyvin toimivasti rakenneltuja ja jäsenneltyjä kokonaisuuksia. Lempeässä ohjauksessa sekä pienryhmän turvallisessa ilmapiirissä oli mielenkiintoista ja avaavaa kääntyä sisäänpäin oman tunnemaailman äärelle, kohtaamaan myös omia varjojaan ja kipukohtiaan. Jokaisen työpajan aihealueeseen liittynyt alustus ja monipuoliset kokemukselliset harjoitteet tukivat "sukellusta" kuhunkin aiheeseen. Kotiin vietäviä eväitäkin jäi jokaisesta tapaamisesta mukaan. Materiaaleihin palaamalla voi palauttaa itsensä läpikäytyjen aiheiden äärelle".

Osallistujapalaute Valjasta tunteet voimavaraksi -työpajoista.

"Olen käynyt Marialla työnohjauksessa nyt pian vuoden ajan. Koen, että olen saanut erinomaisesti tilaa ja sopivasti tukea pohtiakseni ja reflektoidakseni omaa ammatillista kehittymistäni sekä työtapojani. Marian työote sopii erinomaisesti työnohjaukseen ja Maria kykenee toimimaan hyvin joustavasti ohjattavan tilanteen ja tarpeiden mukaan ohjauksen aikana". 

Riitta Laurila, työterveyspsykologi

"Marian tunteet ja tunteiden tarttuminen työssä -luennosta sain todella paljon työkaluja omaan työhöni. Tulin luennolle kiireellä ja levottomalla mielellä. Mariasta huokui rauha ja läsnäoleva tunnelma, joka sai oman mielen tosi nopeasti rauhoittumaan ja keskittymään hetkeen. Luento oli selkeä, hienosti rakennettu, ja sisältö mielenkiintoinen. Tuli tunne, että tätä viisasta naista täytyy päästä kuulemaan uudelleen. Erittäin ammattitaitoinen ja lempeä ihminen. Tuli luottavainen olo. Suosittelen lämpimästi Marian palveluja". 


 Kaisa Lehtiniemi, kosmetologi

"Marian kyky kohdata ihminen läsnäolevasti tapaamisissa on mieletöntä. Hänen sanoittaminen mm. tunteiden tarttumisesta asiakaskohtaamisissa on havainnoivaa ja konkreettista. Tämän vuoksi hyöty on ollut välitön sekä työssä, että kotona parisuhteessa sekä lasten kanssa. Kiitos upeasta asiantuntemuksesta ja selkokielisestä viestinnästä".