TunneTyö -kohtaamisen paikka

TunneTyö -kohtaamisen paikka®

Ollaanko teidän yrityksessä/ tiimissä tunnekuormituksen ja haastavien vuorovaikutustilanteiden äärellä?

Työn tunnekuormituksen tunnistaa mm. toiveena työn merkityksellisyyden, -ilon ja innostuksen vahvistumisesta, ärtyisyyden, negatiivisten ja vatvovien ajatusten lisääntymisestä, konflikteista ja jännitteistä ihmisten välillä, yleisestä energiatason laskusta ja väsymyksestä. Pahimmillaan työn tunnekuormitus voi johtaa työuupumukseen. Ihmissuhdetyössä olemme monin tavoin tunteiden tarttumisen ja tunnekuormituksen äärellä.

TunneTyö -kohtaamisen paikka® on suunnattu tiimeille työn herättämien tunteiden ja vireystilojen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja säätelyyn, sekä vaativiin vuorovaikutustilanteisiin. 

Työskentely sopii hyvin myös tiimin tai johtoryhmän sisäiseen kehittämiseen. Se tähtää tunneälykkääseen ja toimivaan vuorovaikutukseen, joka tukee tiimin työn tavoitteiden kirkastamista ja niiden mukaista toimivaa yhteistyötä ja vuorovaikutusta. 

Työskentelyn hyödyt:

 • ennalta ehkäisee tunnekuormitusta ja työuupumusta
 • kehittää työyhteisön keskustelukulttuuria ja yhteistyötä, tunnesäätelytaitoja sekä työssä vaadittavia vuorovaikutustaitoja
 • vahvistaa työntekijöiden ammatillista identiteettiä ja työn hallinnan kokemuksia

Mistä työskentelyssä on kysymys?

 • Työskentely koostuu sekä yhteisestä keskustelusta että kokemuksellisista, vakauttavista harjoitteista.
 • Vapaasti soljuva keskustelu ja ryhmäanalyyttinen työskentely mahdollistaa työhön liittyvien tunteiden tunnistamisen, kokemusten sanoittamisen ja jakamisen, vertaistuen, sekä yhdessä asioiden tutkimisen, jäsentämisen ja oppimisen.
 • Kokemuksellisten harjoitteiden parissa työstetään keskustelussa esiin noussutta löytäen uusia näkökulmia ja keinoja työn herättämien tunteiden säätelyyn, sekä kohtaavaan, rakentavaan vuorovaikutukseen.

Esimerkkejä työskentelyn kestosta:

 • Kertaluontoinen luento (1-1,5 h) herättelemään aiheeseen, tuomaan inspiraatiota itsestä ja työyhteisöstä huolehtimiseen tunnetartuntojen näkökulmasta. Luentoihin sisältyy aihetta havainnollistavia harjoituksia.
 • 1-2 tapaamista rajatun, kuormittaneen tilanteen purku, ja työntekijöiden työkyvyn tukeminen ja varmistaminen tapahtuneen jälkeen
 • 4 tapaamista tunnekuormituksen ennaltaehkäisyssä, kun tunnistettavaa kuormitusta ei vielä ole syntynyt
 • 8 tapaamista, kun arkityö pääsääntöisesti sujuu, mutta tunnekuormitus tunnistettu
 • 12 tapaamista, kun työn tuottavuus laskusuunnassa ja uupumus/ sairaslomariskiä asiakastyön tunnekuormituksen lisääntyessä tai työpaikan vuorovaikutusilmapiiristä johtuen
 • vuoden mittainen tai pidempi työnohjauksellinen prosessi, kun työyhteisössä pitkään jatkunutta tunnekuormitusta tai vuorovaikutuskonfliktia, joka näkyy työn tuottavuudessa, sairaslomatilastoissa tai jopa ennen aikaisena eläköitymisriskinä
 • Joskus työskentely voidaan aloittaa yksilöhaastatteluilla, mikäli se katsotaan tarpeelliseksi. 

Hinnat:

- Tarpeen mukaiset yksilöhaastattelut työskentelyn alussa 130 € + alv./ h

- max. 4 hlön tiimit 250 € + alv. 24 %/ h

- 5-8 hlöä 350 € + alv. 24 %

- 9-12 hengen tiimit 450 € + alv. 24 %

- johtoryhmätasoinen työskentely 500 € + alv. 24 %

Tarjoan ilmaisen 30 min. keskustelun (Teamsin välityksellä), jossa paneudumme kartoittamaan teidän työn ja työyhteisön tilannetta, mahdollista tunnekuormitusta ja keinoja tunnekuormituksen hallintaan/ purkuun? Keskusteluun saa tulla myös ilman akuuttia kriisiä, tai välitöntä huolta tunnekuormituksesta, eikä se velvoita jatkoyhteistyöhön.