ryhmäpsykoterapia

Työhuoneeni Piirillä
Työhuoneeni Piirillä

Ryhmämuotoisen hoidon tavoitteena on vahvistaa sekä yksilöä että ryhmää niin, että yksilö voisi liittyä mahdollisimman tarkoituksenmukaisesti perheeseensä, sosiaaliseen yhteisöönsä ja koko ympäröivään maailmaan eläen omannäköistään elämäänsä.

Psykoterapiaryhmässä huomiota suunnataan oireiden takana oleviin kehityksellisiin tekijöihin, elämän kokemuksiin ja niihin liittyviin merkityksiin. Näin pyritään nostamaan tiedostamaton ja itseltä vielä piilossa oleva tietoisuuden tasolle ryhmää apuna käyttäen.

Psykoterapiaryhmässä työskennellään vapaasti soljuvan keskustelun avulla puhumalla lähtökohtaisesti siitä mitä on mielessä. Kun sanaton kyetään pukemaan sanalliseksi ja jakamaan ryhmässä, sisäinen maailma laajenee ja oireet helpottavat.

Ryhmässä kommunikointi perustuu turvaan ja luottamukseen, ja jokainen osallistuja allekirjoittaa psykoterapiasopimuksen, jossa vaitiolovelvollisuus on määritelty. 

Lue koulutuspsykoterapian 1. vuoden ryhmäkokemuksesta täältä https://mielenankkuri.cms.webnode.fi/blogi/

Ryhmä sopii sinulle, jos

  • koet elämässäsi kuormitusta ja kaipaat uusia näkökulmia sekä selviytymiskeinoja
  • haluat tutkia itseäsi, kertoa elämästäsi, tai harjoitella itsestäsi kertomista
  • osaat myös kuunnella muita, tai olet valmis opettelemaan muiden kuuntelua
  • pystyt osallistumaan säännöllisesti ryhmän kokoontumisiin

Ryhmä koostuu 4-6 osallistujasta. Riittävä samankaltaisuus ryhmässä helpottaa yhteen liittymistä ja tarjoaa vertaistukea. Sopiva määrä erilaisuutta puolestaan auttaa näkökulmien laajentamisessa ja itsetuntemuksessa. Ryhmä sopii myös yksilöpsykoterapiaa odottaville, tai jo yksilöpsykoterapian käyneille. Ryhmään tullessasi et välttämättä tarvitse diagnoosia, vaikka sellainenkin saa olla.

Opiskelen Helsingin yliopistossa ryhmäanalyyttista psykoterapiaa (valm. keväällä -24).

Syyskuussa alkamassa uusi 16 x ryhmä!