Ollaanko teidän työssä tunnetartuntojen ja vaativien vuorovaikutustilanteiden äärellä?  

TunneTyö -kohtaamisen paikka® -työskentely on suunnattu tiimeille työn herättämien tunteiden ja vireystilojen tunnistamiseen, ymmärtämiseen ja säätelyyn, sekä vaativien vuorovaikutustilanteiden tueksi.

Tapaamisten keskiössä on ohjattu, mutta vapaasti soljuva keskustelu sekä kokemukselliset ja jäsentävät harjoitukset.

TunneTyö -kohtaamisen paikka® -työskentelyn hyödyt:
- ennalta ehkäisee tunnekuormitusta ja työuupumusta
- kehittää työyhteisön keskustelukulttuuria ja yhteistyötä, tunnesäätelytaitoja sekä työssä vaadittavia vuorovaikutustaitoja
- vahvistaa työntekijöiden ammatillista identiteettiä ja työn hallinnan kokemuksia

Palautetta TunneTyö -kohtaamisen paikka® pilotoinnista

"Työskentely aloitettiin yksilöllisinä alkuhaastatteluilla/ yksilöhaastatteluina ja ryhmätapaamisia oi yhteensä kahdeksan kertaa.

Tapaamiset oli suunniteltu erinomaisesti siten että keskusteluissa oli luonnollinen eteneminen ja ne herättelivät ajattelemaan ja keskustelemaan. Etenkin keskustelu erilaisista rooleista oli hyvä.

Tiimimme on yhteisissä tapaamisissa hiljainen ja keskustelun avaajina toimivat samat henkilöt – jo tapaamisten kuluessa oli huomattavissa muutosta keskustelevampaan suuntaan.

Tiimin ristiriita, josta aloitimme tuli myös käsiteltyä tapaamisten aikana.

Kehitysehdotuksena:

Kokonaisuudessaan yksilöhaastatteluista – viimeiseen tapaamiskertaan prosessi kesti viisi kuukautta – aikajänne oli aika pitkä ja ehkä noiden ryhmäkeskustelujen väli olisi voinut olla hieman lyhyempi (2vk)". Esihenkilön palaute.

"Ohjaaja on ammattimainen ja asiantuntemusta löytyy hyvin. Tarvittaessa nostaa keskustelusta esiin hyviä huomioita.

-Työskentely on ollut hieman erilaista kuin "perinteinen" työnohjaus.

-Kokoontumisen alussa oleva vapaa keskustelu koettiin hyväksi, jotta ajankohtaisia mielessä olevia asioita on mahdollista nostaa keskusteluun. Tämä ei ole pakollista jokaiselle kerralle.

-Vapaan keskustelun tilalla voisi välillä kokeilla jotain muuta tapaa keskustelun aloitukseen.

-TunneTyö-harjoitteista oli hyvä kokemus ja niiden antia erityisesti odotettiin kun työskentely alunperin aloitettiin.

-Joka kerralla olisi tärkeää keritä tehdä jotain itsenäistä harjoitetta, missä jokainen voi omalla kohdalla pohtia esiin nostettua teemaa tai itseä mietityttäviä asioita". Esihenkilön palaute

Odotan yhteydenottoasi! Jutellaan lisää teidän teidän yrityksen, tiimin tai ryhmän tilanteesta!

Asiakaspalaute psykologin vastaanotolta: "Maria on psykologina erittäin läsnäoleva, kuunteleva ja sopivasti tilaa antava. Oivaltavat kysymykset auttavat jäsentämään ja tuovat pintaan paljon myös sellaista tärkeää, mitä en itse osannut odottaa. Puhumisen lisäksi Maria hyödyntää prosessin kuluessa mindfulness-harjoituksia ja esim. kuvakortteja. Ne luovat mielestäni sopivasti tilan, joka auttaa oman kokemuksen ja eri aiheiden työstöä. Hyöty näkyy hämmästyttävästi myös kehotasolla. Moni jännitys ja ahdistus on poistunut kehosta kuin huomaamatta. Erityisen otettu olen tavasta, jolla Maria antaa palautetta siitä, mitä hän on työskentelyn kuluessa havainnut, pitää asiakkaan etenemistä ajatellen tärkeänä. Maria on ammattilainen, jonka osaamiseen voi luottaa. Kiitos Maria, että olet."

Asiakaspalaute yksilötyönohjauksesta: "Hakeuduin Marian työnohjaukseen tavoitteenani aloittaa terapeuttisten ryhmien ohjaaminen. Olin tehnyt työnohjaukseen hakeutuessani yksilövastaanottotyötä useita vuosia. Olin kuitenkin jo pitkään haaveillut terapeuttisten ryhmien ohjaamisesta yksilötyön rinnalla. Vaikka minulla oli jo paljon tietoa ja ehkä taitoakin terapeuttisista interventioista ja ryhmistä, tuntui kynnys jotenkin korkealta siirtää se käytäntöön. Haaveeni olivat tyssänneet kerta toisensa jälkeen ryhmän suunnitteluvaiheeseen.

Marian työnohjauksen avulla opin ymmärtämään, mistä ryhmätoiminnan aloittamisen vaikeus kohdallani saattoi johtua. Se teki helpommaksi itsen näkemisen ryhmän ohjaajana ja loi uskoa tehtävässä pärjäämiseen. Maria auttoi minua näkemään vahvuuksiani ryhmän ohjaajana ja hänen tuellaan onnistuin ylittämään suunnitteluvaiheen sudenkuoppia, joihin olin aiemmin tipahtanut.

Työnohjaajana Maria huomioi ohjattavan vireystilaa tapaamisten aikana, mikä tuki työskentelyäni. Maria tunnistaa ohjattavan vahvuuksia ja osaa empaattisesti tukea haasteiden kohtaamisessa ja niiden työstämisessä. Hän oli itselleni juuri sopivasti aktiivinen ja toisaalta riittävästi tilaa antava. Marian työnohjauksen myötä tuli tunne siitä, että minä onnistuin. Hän ei antanut valmiita ratkaisuita, mutta tuki niiden löytämisessä näkökulmia tarjoten. Tämä vahvisti omaa tunnettani siitä, että toivomani työnkuva on minulle mahdollinen".